Propilen Glikol - MPG

 

 

USP grade i technical grade kvalitet

 

Hemijsko jedinjenje - rastvarač / humektant visoke čistoće, potpuno rastvorljiv sa vodom, slabo isparljiv, neutralnog mirisa. 

 

 

 

 

 

Hemijski naziv

1,2-Propilen Glikol USP, MPG, Monopropilen Glikol, 1,2 Propanediol

 

Molekularna formula:

C3H8O2

Molarna masa:

 

CAS br.

57-55-6

EC br.

200-338-0

 

Specifikacije

Karakteristike

Vrednost

Jedinica

Test metoda

Maseni udeo

 

 

 

–  propilen-glikola

min. 99.5

%

ILL-033/3-01-17

–  vode

max. 0.2

%

DIN 51 777, part 1

Hazen skala

max. 10

DIN EN 1557

 

 

Upotreba

Propilen Glikol je bistra, bezbojna, slabo isparljiva tečnost, bez mirisa.

Najčešće se koristi kao:

 

  • Rastvarač u proizvodnji boja za prehrambenu industriju;
  • Komponenta u lepkovima za prehrambenu industriju;
  • Humektant za zatvarače, celofan i duvan;
  • Za čišćenje mašina u prehrambenoj industriji;
  • Sredstvo za podmazivanje / lubrikant za mašine u prehrambenoj, farmaceutskoj i industriji kozmetike;
  • Komponenta u rashladnim fluidima kod proizvodnje pića.

 

 

 

Pakovanje

215kg originalna metalna burad, na paletama od 860kg

Fotografija proizvoda

 

Pakovanje Propilen Glikola  

 

Dokumenta

 

Specifikacija Propilen Glikola.pdf

 

 

 

Minimalna količina koja se može kupiti je jedno bure - 215kg. 

 

Prodaja isključivo pravnim licima.

 

Ukoliko vas zanima cena proizvoda, gde se može kupiti ili ukoliko imate pitanja o upotrebi proizvoda, slobodno nas kontaktirajte na dole navedene telefone.

           
Tags: