Natrijum Hidroksid 

 

 

 

Technical grade kvalitet

 

Bele ljuspe ujednačene veličine ili bistar rastvor, sa niskim sadržajem nečistoča. Poseduje izuzetnu rastvorljivost u vodi. Primenjuje se u raznim sferama industrije, a najčešće kao izvor Natrijuma (Na+) u hemijskim reakcijama.

 

 

 

Hemijski naziv

Natrijum Hidroksid, NaOH, Natrijumova Lužina, NaOH Ljuspe, Sodium Hydroxide, Kaustična Soda, Živa Soda

 

Molekularna formula:

NaOH

Molarna masa:

39.9971 g/mol

CAS br.

1310-73-2

EC br.

215-185-5

 

Specifikacije

Karakteristike

Vrednost

Jedinica

Test metoda

Maseni udeo

 

 

 

–  natrijum hidroksida

min. 99,0

%

 

–  vode

     n/a

%

 

Boja - 

bela

 

 

 

Upotreba

Natrijum Hidroksid se koristi kao izvor natirjuma (Na+) u hemijskim reakcijama.

Svoju veliku primenu ima kao sredstvo za pH regulaciju kod tretmana otpadnih voda.

Proizvodnja biodizela natrijumovim procesom.

Proizvodnja jako alkalnih sredstava za čišćenje i natrijumovih sapuna.

 

 

Pakovanje

25kg LDPE vreće, na paletama od 1000kg

Fotografija proizvoda

 

Pakovanje Natrijum Hidroksida

 

Dokumenta

 

Specifikacija Natrijum Hidroksida.pdf

 

 

 

Minimalna količina koja se može kupiti je jedan džak ili 25kg. 

 

Prodaja isključivo pravnim licima.

 

Ukoliko vas zanima cena proizvoda, gde se može kupiti ili ukoliko imate pitanja o upotrebi proizvoda, slobodno nas kontaktirajte na dole navedene telefone.