Etil Acetat

 

 

Technical i pharma grade kvalitet

 

Organsko hemijsko jedinjenje, vizuelno bezbojno, specifičnog prijatnog mirisa. Predstavlja estar etanola i sirćetne kiseline. Koristi se kao rastvarač.

 

 

 

Hemijski naziv

Etil Acetat, Ethyl Acetate

 

Molekularna formula:

C4H8O2

Molarna masa:

88.11 g/mol

CAS br.

141-78-6

EC br.

205-500-4

 

Specifikacije

Karakteristike

Vrednost

Jedinica

Test metoda

Maseni udeo

 

 

 

–  etil acetata

min. 99.8

%

GC metoda

–  vode

max. 0.10

%

ASTM D1364

 

Boja - Hazen skala

max. 5

ASTM D1209

 

 

Upotreba

Etil acetat je bistra, bezbojna, isparljiva tečnost, slatkastog mirisa, koristi se kao rastvarač u raznim sferama industrijske proizvodnje:

 

  • Kozmetička industrija (skidača laka za nokte).
  • Farmaceutrska industrija.
  • Industrija boja i lakova.
  • Aktivator u štamparskoj industriji.
  • Industrija ulja i maziva.

 

Meša se sa svim ostalim organskim rastvaračima, uz potpuno mešanje sa vodom

 

Pakovanje

180kg originalna metalna burad, na paletama od 720kg

Fotografija proizvoda

 

Pakovanje Etil Acetata

 

Dokumenta

 

Specifikacija Etil Acetata.pdf

 

 

 

Minimalna količina koja se može kupiti je jedno bure - 180kg. 

 

Prodaja isključivo pravnim licima.

 

Ukoliko vas zanima cena proizvoda, gde se može kupiti ili ukoliko imate pitanja o upotrebi proizvoda, slobodno nas kontaktirajte na dole navedene telefone.